Wizytówka pracownika Politechniki Rzeszowskiej

Dane personalne

dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz

Dane z Bazy ekspertów Politechniki Rzeszowskiej:

 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • Systemy elektroniczne i telekomunikacyjne różnego przeznaczenia ze szczególnym uwzględnieniem radiowej identyfikacji obiektów RFID, zagadnień techniki antenowej, radiokomunikacji i in.

Informacje w bazie Nauka Polska / Ludzie Nauki

Życiorys naukowy

Wykształcenie:

 • 16.02.2017 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, nadanego przez Radę Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na podstawie wniosku dotyczącego osiągnięcia pt. "Definicja, charakterystyka i wyznaczanie parametrów warunkujących proces syntezy obszaru poprawnej pracy w systemach radiowej identyfikacji obiektów". Wniosek był oceniany przez Komisję habilitacyjną (powołaną w dniu 4.11.2016 r. przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów) w składzie: prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski - Przewodniczący, dr hab. inż. Piotr Chołda - Sekretarz, prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski - Recenzent, dr hab. inż. Sławomir Hausman - Recenzent, dr hab. inż. Kamil Staniec - Recenzent, dr hab. inż. Maciej Walkowiak, prof. nadzw. UTP - Członek Komisji, dr hab. inż. Rafał Krenz - Członek Komisji.
 • 04.07.2007 - uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, nadanego przez Radę Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.
  Temat rozprawy doktorskiej: „Uwarunkowania efektywności układów antenowych w wielokrotnych systemach bezstykowej identyfikacji obiektów ze sprzężeniem indukcyjnym”.
  Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Kalita, prof. PRz.
  Recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Karwowski, prof. PŚ,
  dr hab. inż. Wiesław Ludwin, prof. AGH.
 • 1994 – 2005 - uczestnictwo w kursach i szkoleniach o charakterze informatycznym i technicznym (programowanie, projektowanie stron WWW, uprawnienia SEP, itp.).
 • 18.06.1999 - ukończenie z wynikiem bardzo dobrym studiów wyższych magisterskich w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, na Wydziale Elektrycznym, na kierunku elektrotechnika oraz uzyskanie tytułu magistra inżyniera w zakresie specjalności aparatura elektroniczna.
  Temat pracy magisterskiej: „Komputerowy system normowania czasu pracy pracowników ”.
  Promotor: dr inż. Bogusław Wisz.
 • 06.06.1994 - ukończenie nauki w Technikum Elektronicznym w Zespole Szkół Elektrycznych w Krośnie oraz uzyskanie tytułu technik elektronik o specjalności elektroniczne maszyny i systemy cyfrowe.

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2023 - zespołowa naukowa nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej za wkład we współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze radiowej identyfikacji obiektów oraz kompatybilności elektromagnetycznej.
 • 2023 - 2023 r. zespołowa nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej za współautorstwo 4 publikacji.: „RFID Sensors for Monitoring Glazing Units Integrating Photovoltaic Modules”, „The Idea of RFIDtex Transponders Utilization in Household Appliances on the Example of a Washing Machine Demonstrator”, „The Influence of Textile Substrates on the Performance of Textronic RFID Transponders”, „The Dielectric Properties of Worker Bee Homogenate in a High Frequency Electric Field”.
 • 2023 - I miejsce w wojewódzkim i IV w ogólnopolskim finale Plebiscytu Osobowość Roku 2022 w kategorii NAUKA za osiągnięcia naukowe w obszarze elektroniki i telekomunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień nowoczesnej techniki radiowej identyfikacji obiektów RFID.
 • 2022 - cztery zespołowe nagrody Rektora Politechniki Rzeszowskiej - dwie za współautorstwo publikacji: "Synthesis of antennas for active glazing unit with photovoltaic modules" oraz "Textronic UHF RFID Transponder", a także za patent na wynalazek pn "Aktywna podłoga oraz spersonalizowany system sterowania wykorzystujący aktywną podłogę" oraz wdrożenie patentu pn. "Tekstroniczny identyfikator RFID".
 • 2022 - wyróżnienie Ministra Edukacji i Nauki za projekt pn. „Układ i sposób elektronicznego monitorowania procesu tankowania paliwa z wykorzystaniem techniki RFID”, XV Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2022.
 • 2021 - dwie zespołowe nagrody Rektora Politechniki Rzeszowskiej za współautorstwo publikacji: "Dynamic RFID Identification in Urban Traffic Management Systems" oraz ""LTCC Flow Sensor with RFID Interface".
 • 2021 -  Srebrny Medal w konkursie „Giełda TOP wynalazków” podczas XIV Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2021.
 • 2020 r. - I miejsce w wojewódzkim i IV w ogólnopolskim finale Plebiscytu Osobowość Roku 2019 w kategorii NAUKA za osiągnięcia naukowe w obszarze elektroniki i telekomunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień nowoczesnej techniki radiowej identyfikacji obiektów RFID.
 • 2020 - nagroda zespołowa Rektora Politechniki Rzeszowskiej za uzyskanie patentu pn. "Tekstroniczny identyfikator RFID".
 • 2020 - nagroda zespołowa Rektora Politechniki Rzeszowskiej za współautorstwo publikacji pt. "Factors affecting the synthesis of autonomous sensors with RFID interface".
 • 2018 - odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki.
 • 2018 - nagroda indywidualna Rektora Politechniki Rzeszowskiej za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja.
 • 2018 - nagroda w konkursie pn. „DreamCatcher Courseware Customer Insight Survey 2018”, zorganizowanym przez grupę przedsiębiorstw DreamCatcher z Malezji.
 • 2018 - nagroda Best Reviewer Award 2017 przyznana za jakość, szybkość i rzetelność pracy recenzenta w czasopiśmie Radioengineering indeksowanym w Journal Citation Reports.
 • 2017 - nagroda zespołowa (I stopnia) Rektora Politechniki Rzeszowskiej za cykl publikacji oraz prace badawczo-rozwojowe na rzecz gospodarki w obszarze techniki antenowej i radiowej identyfikacji obiektów RFID.
 • 2016 - nagroda zespołowa (III stopnia) Rektora Politechniki Rzeszowskiej za cykl publikacji i prace badawczo-rozwojowo-wdrożeniowe w obszarze techniki antenowej i radiowej identyfikacji obiektów RFID.
 • 2014 - nagroda indywidualna (III stopnia) Rektora Politechniki Rzeszowskiej za cykl publikacji naukowych w obszarze techniki antenowej i radiowej identyfikacji obiektów RFID. 
 • 2013 - nagroda zespołowa (II stopnia) Rektora Politechniki Rzeszowskiej za opracowanie koncepcji i organizację trzech zintegrowanych laboratoriów badawczych EMC, RFID i HYBRID. 
 • 2011 - nagroda indywidualna (II stopnia) Rektora Politechniki Rzeszowskiej za cykl publikacji naukowych oraz współpracę naukowo-rozwojową z przemysłem w zakresie techniki radiowej identyfikacji obiektów RFID. 
 • 2008 - nagroda indywidualna (III stopnia) Rektora Politechniki Rzeszowskiej za uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja.
 • 2007 - third award for presentation the poster entitled „Communication Phases in Anticollision RFID Systems with Dynamic Change of Tags Location” at the Poster Session of the 31th IMAPS-Poland Chapter Conference.
 • 2006 - nagroda zespołowa Rektora Politechniki Rzeszowskiej za organizację laboratorium urządzeń zewnętrznych komputerów.
 • 1999 - zdobycie I nagrody w konkursie na „Najlepszą pracę dyplomową absolwentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej”.
 • 1994 - zdobycie I miejsca w Konkursie Wojewódzkim XXVII Edycji Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w grupie tematycznej „Pomysł techniczny”.
 • 1989 - uzyskanie tytułu laureata w V Wojewódzkim Konkursie Twórczości Technicznej Młodzieży.

Praca zawodowa:

 • 01.09.2018 - objęcie stanowiska kierownika Katedry Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej
 • 01.04.2017 - zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej
 • 01.10.2007 - zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (stara nazwa ZSEiT) na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.
 • 01.10.1999 - zatrudnienie na stanowisku asystenta w Zakładzie Układów Elektronicznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej.
 • 1998 – 1999 - staż asystencki w Zakładzie Układów Elektronicznych Politechniki Rzeszowskiej.
 • od 1994 r. - doradztwo techniczne oraz realizacja wielu wdrożeń w zakresie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (kompleksowe systemy finansowo księgowe, zintegrowane i rozproszone systemy bazodanowe, systemy monitoringu obiektów, automatyki przemysłowej, łączności przewodowej i bezprzewodowej, systemy bezstykowej identyfikacji obiektów RFID itp.) w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności.
 • 1991 – 1994 - organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych w zespole komputerowym przy Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Działalność dydaktyczna:

 • prowadzenie zajęć z modułów: technika radiowej identyfikacji obiektów RFID, anteny i propagacja fal radiowych, technologie bezprzewodowe w automatyce i robotyce, metody numeryczne, technika radiowa, architektura komputerów i systemy operacyjne, urządzenia peryferyjne komputerów, podstawy techniki mikroprocesorowej, układy mikroprocesorowe i in.;
 • współudział w opracowaniu i modyfikacji programów prowadzonych przedmiotów;
 • organizacja laboratoriów dydaktycznych: anten i propagacji fal radiowych, techniki RFID, techniki radiowej, urządzeń peryferyjnych komputerów, architektury komputerów; opracowywanie stanowisk dydaktycznych i pomocy naukowych (zestawy laboratoryjne, instrukcje do ćwiczeń, multimedialne prezentacje, materiały do wykładów, inne materiały uzupełniające).

Działalność naukowa:

 • autorstwo i współautorstwo kilkudziesięciu prac ogłoszonych drukiem w: czasopismach, materiałach krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, a także w zagranicznych monografiach;
 • wykonywanie recenzji prac naukowych (publikacji, grantów);
 • praca naukowa w zakresie stykowych i bezstykowych metod identyfikacji obiektów, szczególnie w obszarze techniki antenowej i RFID;
 • realizacja prac B+R+W wykonywanych w ramach stałych i doraźnych umów z partnerami z przemysłu i instytucji naukowych. Na podstawie przedmiotowych umów do chwili obecnej opracowano wiele nowatorskich rozwiązań systemów radiowej identyfikacji obiektów;
 • współpraca z przemysłem w zakresie rozwiązywania problemów radiowej identyfikacji obiektów w systemach zabezpieczeń i kontroli dostępu: w przemysłowych procesach logistycznych (podczas spedycji przesyłek, materiałów lub wyrobów produkcyjnych), podczas identyfikacji próbek pomiarowych lub cennych materiałów w procesach badawczych (w różnych obszarach nauki, techniki, medycyny i in.), a także w innych dziedzinach aktywności społeczno-gospodarczej;
 • wykonywanie ocen eksperckich w zakresie budowy, rozbudowy i funkcjonowania systemów radiokomunikacyjnych różnego przeznaczenia (w tym stacji bazowych telefonii komórkowej).

Uczestnictwo w działalności towarzystw naukowych:

członkostwo w: IEEE (IEEE Antennas and Propagation Society), International Microelectronics and Packaging Society (Poland Chapter), Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (Oddział Rzeszowski), Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETIS Odział Rzeszowski).

Zainteresowania:

turystyka, elektronika, informatyka, fotografia.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję