Podstrona: Główne zainteresowania naukowe / Piotr Jankowski-Mihułowicz PRz

Główne zainteresowania naukowe

red. Piotr Jankowski-Mihułowicz

Laboratorium techniki
radiowej identyfikacji obiektów
RFID

Elementy wyposażenia laboratoryjnego

Oferta współpracy

Współpraca z przemysłem


Rosnące wymagania, dotyczące poziomu bezpieczeństwa, integralności oraz autentyczności elektronicznie przekazywanych danych w procesach automatycznej identyfikacji, jak również obniżanie kosztów związanych z eksploatacją rozmaitych obiektów powszechnego użytku (np. przesyłek lub produktów szybkorotujących FMCG - Fast Moving Consumer Goods) i specjalnego zastosowania (np. materiałów lub wyrobów produkcyjnych, próbek badawczych i in.), spowodowały w ostatnich latach intensywny rozwój różnych metod stykowej i bezstykowej identyfikacji obiektów.

Czołowymi producentami, stymulującymi rozwój techniki radiowej identyfikacji obiektów RFID (Radio Frequency IDentification), są kraje wysoce uprzemysłowione, a znaczenie Polski w tym procesie jest marginalne z przyczyn ekonomicznych. Należy jednak podkreślić, że prowadzone w ośrodku rzeszowskim wieloletnie prace o charakterze teoretycznym i doświadczalnym, a także uzyskiwane ich unikalne rezultaty, nawiązują do bieżących badań prowadzonych w naukowych i przemysłowych ośrodkach zagranicznych, i stanowią – weryfikowany na świecie – istotny wkład w rozwiązywanie problemów techniki RFID.

Podstawowe wsparcie dla realizacji prac doświadczalnych w tym zakresie stanowi – organizowane od 1999 roku – laboratorium badawcze techniki radiowej identyfikacji obiektów RFID w Katedrze Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych. W pierwszym etapie (do 2008 roku) prace laboratoryjne prowadzono w obrębie pomieszczeń Katedry w budynku A, jednak stała rozbudowa laboratorium, związana z unowocześnianiem bazy, doprowadziła do konieczności wyodrębnienia pomieszczenia w nowo wybudowanym budynku AL. Pozyskanie nowej powierzchni umożliwiło zgromadzenie obszernej bazy sprzętowej oraz przygotowanie warunków do jej dalszego rozwoju.

W laboratorium RFID prowadzone są badania ukierunkowane na opracowywanie algorytmów syntezy układów zespołów antenowych: czytniki/programatory (Read/Write Device) – identyfikatory (transponders), których wykorzystanie pozwala na stosunkowo szybkie szacowanie efektywności działania pojedynczych i wielokrotnych systemów RFID, komplementarnie w obszarze ich uwarunkowań polowych, elektrycznych i komunikacyjnych. Efektem tego szacowania jest wyznaczanie trójwymiarowego obszaru poprawnej pracy (Interrogation Zone), w którym możliwe jest rozlokowywanie wielu identyfikatorów, odpowiednio lub dowolnie zorientowanych na obiektach przewidzianych do znakowania, w zależności od realizacji statycznych lub dynamicznych procesów ich automatycznej identyfikacji. Mając na uwadze uzyskiwanie jak największej odległości pomiędzy układami nadawczymi i odbiorczymi, dla systemów pracujących w polu dalekim RFID, określane są metody weryfikacji zgodności anten układów RWD z ograniczeniami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Na tej podstawie dokonywane jest szacowanie sprawności układu zespołów antenowych w odniesieniu do obowiązujących unormowań w zakresie EMC.

Dla realizacji wymienionych prac, w KSEiT PRz opracowano i wykonano unikalne stanowiska, które umożliwiają prowadzenie badań eksperymentalnych i obejmują wszechstronną analizę systemów RFID. Konstrukcja stanowisk umożliwia realizację niezależnie: doboru elektronicznych identyfikatorów oraz czytników/programatorów i ich anten do dowolnie zadanego procesu automatycznej identyfikacji, w pełnym zakresie częstotliwości indukcyjnie sprzężonych i propagacyjnych systemów RFID bliskiego i dalekiego zasięgu. Możliwa jest także realizacja badań w zakresie działania układów zespołów antenowych i całych systemów w stanach statycznych i dynamicznych. Takie podejście, już przy obecnym wyposażeniu stanowisk, umożliwia ich wykorzystanie do prac, które ukierunkowane są na realizację komercyjnych procesów automatycznej identyfikacji obiektów, a zasadniczym ich celem jest wyznaczanie obszaru poprawnej pracy dowolnego systemu RFID, przy wykorzystaniu symulatora opartego na metodzie Monte Carlo.

Istniejące zaplecze badawcze w obszarze techniki RFID, jest zintegrowane z laboratorium zintegrowanych mikro- i nanotechnologii elektronicznych, w którym istnieje efektywna możliwość realizacji układów czytników/programatorów, struktur elektronicznych identyfikatorów radiowych, ich układów antenowych itp., a także z profesjonalnym laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej, zbudowanym wg standardów UE. W ramach ścisłej współpracy ze środowiskiem przedsiębiorstw produkcyjnych, zespół pracowników laboratorium RFID posiada też pełny dostęp do zautomatyzowanych linii produkcyjnych Elektronicznego Zakładu Innowacyjno-Wdrożeniowego Hybres Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Prowadzone w Katedrze Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych prace o charakterze teoretycznym i doświadczalnym, dobrze wpisują się w tendencje, które prowadzą do pokonywania barier wdrożeniowych, bezpośrednio wynikających z praktycznych problemów aplikacyjnych. Wybrane z nich są realizowane z partnerami biznesowymi, z którymi – już na obecnym etapie – prowadzona jest aktywna współpraca naukowo-rozwojowa (m.in. podpisane umowy o współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., HBPO GmbH - Niemcy, współpraca z Mokate S.A., PKP CARGO S.A., ELMAK Sp. z o.o. i in.).

Potencjał intelektualny członków zespołu laboratorium RFID Politechniki Rzeszowskiej gwarantuje dynamiczny postęp naukowy, polegający na podejmowaniu nowych kierunków badań w dziedzinach: nanotechnologii, mikroelektroniki, telekomunikacji i in., natomiast posiadany potencjał technologiczny i stale rozwijane zaplecze pozwalają na sprawną realizację zaplanowanych zadań badawczo-rozwojowych i umożliwiają podejmowanie wyzwań w warunkach globalizacji. Dalszy rozwój infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej w omawianej dziedzinie, pozwoli na skuteczne wsparcie sektora przedsiębiorstw, m.in. poprzez dotąd nie realizowaną w skali światowej, wieloaspektową analizę problemów w dziedzinie techniki RFID.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję