Podstrona: Nagroda na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2021 / Piotr Jankowski-Mihułowicz PRz

Aktualności

Nagroda na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2021

22-06-2021 r.
, red. Piotr Jankowski-Mihułowicz

Najnowszy wynalazek pn. „Układ i sposób elektronicznego monitorowania procesu tankowania paliwa z wykorzystaniem techniki RFID” autorstwa dra hab. inż. Piotra Jankowskiego-Mihułowicza, prof. PRz, dra inż. Mariusza Węglarskiego, prof. PRz, mgra inż. Patryka Pyta i mgra inż. Mateusza Chamery – otrzymał Srebrny Medal podczas XIV Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2021. Odbywające się w dniach 15-16 czerwca Targi INTARG® 2021 były kolejną okazją do spotkania przedstawicieli świata nauki, przemysłu i biznesu. Jednym z wydarzeń towarzyszących był konkurs pn. „Giełda TOP wynalazków”, w ramach którego zgłoszone innowacje zostały poddane ocenie przez międzynarodowe jury. Nagrodzony wynalazek zespołu z Katedry Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (KSEiT) na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki (WEiI) Politechniki Rzeszowskiej (PRz), stanowi efekt zgłoszenia patentowego nr P.435993, które powstało w wyniku realizacji projektu badawczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencja i innowacyjna gospodarka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (okres realizacji: 03.01–30.06.2020 r.). Zgłoszenie do konkursu zostało zrealizowane z inicjatywy Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Nagrodzona podczas Targów INTARG® 2021 koncepcja wynalazku wpisuje się w szereg różnych gałęzi nowoczesnej gospodarki i pozwoli zbudować w pełni automatyczny punkt tankowania nawet w trudno dostępnych miejscach. Istotą tego rozwiązania jest zapewnienie elektronicznego oznakowania zbiornika, który będzie napełniany w zautomatyzowany sposób. Założono, że proces ten będzie realizowany na podstawie dwóch czynników. Pierwszy z nich dotyczy identyfikacji zbiornika przez dystrybutor paliwa, co zapewnieni tankowanie jedynie uprawnionych maszyn i pojazdów. Drugi czynnik odnosi się do sposobu umieszczenia pistoletu nalewczego w zbiorniku, co z kolei zapewni zabezpieczenie przed kradzieżą/utratą paliwa i niebezpieczeństwem jego wylewu lub wybuchu oparów. Pomysł został uwarunkowany wielokryterialną analizą potrzeb rynku. Między innymi można tu wspomnieć o konieczności monitorowania i bezpiecznego tankowania paliwa do oznakowanych i prawidłowo identyfikowanych pojazdów i maszyn powszechnego użytku, a także tych, które znajdują się w niedostępnych terenach górniczych, rolniczych i in. Istotna jest także kontrola zużycia paliwa przez wybrane pojazdy do celów specjalistycznej ewidencji branżowej i in.

Uzyskane wyróżnienie to już kolejne takie osiągnięcie, które stanowi potwierdzenie wiedzy i doświadczenia zespołu KSEiT PRz w obszarze techniki radiowej identyfikacji obiektów (RFID – ang. Radio Frequency IDentification). Działania o tym profilu już od ponad 20 lat są wpisane w potrzeby gospodarcze, a ich wymiernym efektem jest intensywna współpraca KSEiT PRz z partnerami przemysłowymi. Jest ona skutecznie realizowana dzięki nowoczesnemu w skali krajowej i unikalnemu w skali światowej kompleksowi specjalistycznych laboratoriów badawczych RFID, EMC i HYBRID, które aktualnie są rozbudowywane, np. w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (EMC-LabNet). Laboratoria te zostały także sprzężone z infrastrukturą wybranych partnerów przemysłowych. Dzięki tym działaniom stały się one fundamentalnym narzędziem do rozwoju i współpracy środowiska naukowego z otoczeniem, co przyczynia się do rozbudowy potencjału badawczego Politechniki Rzeszowskiej w obszarze nauk ścisłych i inżynierskich, skorelowanych z tematyką inteligentnych specjalizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego.

Informacje o wyróżnieniu:

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję