Aktualności

Nowa publikacja w czasopiśmie Sensors

02-01-2020 r.
, red. Piotr Jankowski-Mihułowicz

W dniu 2 stycznia 2020 r. w czasopiśmie Sensors (MNiSW 100 pkt, IF: 3.031) ukazała się nasza nowa publikacja dotycząca prac nad syntezą czujników RFID:

Węglarski M., Jankowski-Mihułowicz P., Pitera G., Jurków D., Dorczyński M.: LTCC Flow Sensor with RFID Interface, Sensors, ISSN: 1424-8220, Vol. 20, No. 1, 268, 2020 (DOI: 10.3390/s20010268).

Prace częściowo zrealizowano w ramach projektów badawczych: a) „Synteza autonomicznego identyfikatora półpasywnego, dedykowanego do pracy w wielokrotnych, dynamicznych systemach RFID”, finansowanego przez NCBR w ramach I PBS (nr PBS1/A3/3/2012), b) „Regionalne Centrum Doskonałości Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej”, finansowanego przez MNiSW z programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (nr 027/RID/2018/19, całkowita wartość projektu: niecałe 12 mln. zł, okres realizacji: 2019-2022, zadanie KSEiT pn. „Uwarunkowania syntezy układów mikroelektronicznych w aspekcie propagacji sygnałów i zaburzeń elektromagnetycznych”). W przedmiotowych badaniach m. in. wykorzystano aparaturę zakupioną w ramach projektów:

  • Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej, nr POPW.01.03.00-18-012/09, współfinansowanego ze środków UE w ramach PO RPW 2007-2013, Priorytet I, Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3, Wspieranie Innowacji;
  • Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej, nr UDA-RPPK.01.03.00-18-003/10-00, współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WP 2007-2013.

Abstract: https://www.mdpi.com/1424-8220/20/1/268
PDF Version: https://www.mdpi.com/1424-8220/20/1/268/pdf

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję