Podstrona: Podpisana umowa Konsorcjum EMC-LabNet / Piotr Jankowski-Mihułowicz PRz

Aktualności

Podpisana umowa Konsorcjum EMC-LabNet

07-08-2018 r.
, red. Piotr Jankowski-Mihułowicz

W dniu 31 lipca 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy Konsorcjum Naukowo-Technologicznym „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)” a Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym, o dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Polska Sieć Laboratoriów EMC” (EMC-LabNet)” jest wspólnym przedsięwzięciem czterech wyższych uczelni: Politechniki Wrocławskiej (Lider), Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Białostockiej i Wojskowej Akademii Technicznej, oraz jednostki naukowo-badawczej: OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., które dysponują infrastrukturą badawczą oraz znaczącym potencjałem naukowym i doświadczeniem, umożliwiającym badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

MNiSW, opierając się na rekomendacjach Zespołu doradczego oraz ocenach recenzentów krajowych i zagranicznych, umieściło w 2014 roku 53 projekty, w tym „Polską Sieć Laboratoriów EMC” (EMC-LabNet)”, na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB) – uznając je za strategiczne dla nauki i gospodarki. Zakwalifikowanie EMC-LabNet do PMDIB umożliwiło konsorcjum zgłoszenie wniosku w Konkursie nr 1/4.2/2015, a po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej uzyskanie rekomendacji do jego dofinansowania.

Głównym celem projektu EMC-LabNet jest uzupełnienie i rozbudowa zaplecza technicznego i bazy laboratoryjnej Konsorcjantów oraz utworzenie strategicznej i unikatowej sieci wyspecjalizowanych laboratoriów EMC, stanowiących komplementarne i kluczowe zaplecze dla zaawansowanych badań naukowych, prac rozwojowych i badań certyfikacyjnych, prowadzonych na rzecz poprawy funkcjonowania i konkurencyjności polskiej gospodarki, zwiększenia bezpieczeństwa państwa, ochrony środowiska naturalnego, ludzi i urządzeń technicznych przed promieniowaniem elektromagnetycznym i oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych. Wnioskowane w projekcie EMC-LabNet rozszerzenia i uzupełnienia infrastruktury badawczej to także efekt zgłaszanych potrzeb przedsiębiorców, którzy w całości lub w części nie mogą wykonać w kraju niektórych obligatoryjnych jak i innowacyjnych badań z zakresu EMC.

Z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Konsorcjanci EMC-LabNet uzupełnią istniejący potencjał badawczy oraz rozwiną i poszerzą swoje kompetencje i potencjał techniczny. Pozyskana aparatura umożliwi prowadzenie badań nad rozwojem oraz opracowaniem nowych materiałów i technologii oraz wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań do produktów dedykowanych na rynek cywilny jak i wojskowy.

Ponadto realizacja projektu wpłynie na podniesienie poziomu badawczego, porządkując podstawowe ciągi technologiczne laboratoriów badawczych OBR CTM S.A, zwiększając efektywności wykorzystania ich potencjału i skuteczność realizacji projektów realizowanych w Spółce. Nowa infrastruktura badawcza ograniczy ryzyko braku możliwości wykonania kompleksowych badań laboratoryjnych w kraju oraz umożliwi wykorzystanie przedmiotowej inwestycji od wczesnych etapów powstawania produktu (opracowywania modeli technicznych, demonstratorów technologii, prototypów) po finalne egzemplarze z produkcji seryjnej.

W związku ze wzrostem poziomu technicznego, wiedzy i kompetencji, a przez to możliwości badawczych, znacząco wpłynie na pozycję polskich laboratoriów EMC działających w Konsorcjum EMC-LabNet, na rynku Europejskiej Przestrzeni Badawczej, między innymi OBR CTM S.A. w kontekście nowych programów europejskich z obszaru obronności i bezpieczeństwa np. PADR i EDRP.

Źródło: Politechnika Wrocławska - Lider Konsorcjum

Koordynacja udziału Politechniki Rzeszowskiej w Konsorcjum EMC-LabNet: Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

Projekt rozbudowy budynku AL PRz: Pracownia Architektury "AW PROJEKT"

Fot. budynku AL: Piotr Jankowski-Mihułowicz

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję